מרב גודוביץ

מתוך מהאתר של משרד הבריאות:

בעשור האחרון נרשמה מגמת עליה במספר טיפולי הפריה חוץ גופית בישראל, תוצאות הטיפולים מצביעים על מגמה יציבה. מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים, רבע הסתיימו בהריון וקרוב לחמישית הסתיימו בלידת חי.

אחוז לידות החי לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית במגמת עליה בישראל, 4.1% מכלל לידות החי בשנים 2009-2010 בהשוואה ל- 3.3% בשנת 2005, 3.0% בשנת 2001 ו- 2.5% בשנת 1997.

 

מספר מחזורי הטיפול בהפריה חוץ גופית בשנת 2010 היה 34,538 בהשוואה ל- 31,978 בשנה שעברה (8%+) ו-18,011 בשנת 2000 (92%+). השיעור עלה ל- 18.9 ל- 1,000 נשים בגיל הפריון (גיל 15-49) בהשוואה ל- 17.8 בשנה שעברה ו- 11.5 בשנת 2000, עליה ב- 6% משנה שעברה, ברבע (27%+) משנת 2005 ובשני שליש (64%+) משנת 2000.

 

מספר מחזורי הטיפול עם החזרת עוברים עלה בשנת 2010 ל- 29,961 בהשוואה ל- 28,837 בשנה שעברה ו- 16,230 בשנת 2000. השיעור עלה ל- 16.4 ל- 1,000 נשים בגיל הפריון (15-49) בהשוואה ל- 16.0 בשנה שעברה ו- 10.4 בשנת 2000, עליה ב- 58% משנת 2000 וב- 23% משנת 2005. מרבית מחזורי הטיפול היו עם החזרת עוברים, 88%-90% בעשור האחרון.

 

מספר ההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית עלה ל- 8,123 בשנת 2010 בהשוואה ל- 7,765 בשנה שעברה ו- 4,217 בשנת 2000. שיעור ההריונות עלה ל- 4.4 ל- 1,000 נשים בגיל פריון בהשוואה ל- 2.7 בשנת 2000, השיעור עלה בשני שליש (65%+) משנת 2000 וברבע (27%+) משנת 2005. כרבע ממחזורי הטיפול היו עם הריון, אחוז יציב, יחסית, בעשור האחרון.

 

מספר ההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית שהסתיימו בלידת חי עלה ל- 5,612 בשנת 2010 בהשוואה ל- 5,328 בשנה שעברה ו- 2,794 בשנת 2000. השיעור עלה ל- 3.1 ל- 1,000 נשים בגיל פריון (15-49) בהשוואה ל- 1.8 בשנת 2000, עליה ב- 72% משנת 2000 וב- 32% משנת 2005. כחמישית ממחזורי הטיפול הסתיימו בלידת חי, אחוז יציב בעשור האחרון, 15%-18% ממחזורי הטיפול ו- 17%-20% ממחזורי הטיפול עם החזרת עוברים. כשני שליש מההריונות לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית הסתיימו בלידת חי, 69% בשנתיים האחרונות, ו- 64%-80% בשנים 2000-2010.

מספר לידות החי לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית (תינוקות שנולדו חיים) עלה ל- 6,752 בשנת 2010 בהשוואה ל- 6,606 בשנה שעברה ו- 3,546 בשנת 2000. השיעור עלה ל- 3.7 ל- 1,000 נשים בגיל פריון בהשוואה ל- 2.3 בשנת 2000, עליה בשני שליש (63%+) משנת 2000 ובשליש (30%+) משנת 2005.

 

מספר תינוקות ממוצע בלידה לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית: בממוצע נולדו 1.2 תינוקות חיים בלידה לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית, שיעור יציב בעשור האחרון, 1.2-1.3.

בימים אלו, התחלנו בהקמת מסד נתונים לאומי לטיפולי הפריה חוץ גופית. שותפים למיזם זה משרד הבריאות, האגודה הישראלית לחקר הפוריות, האיגוד למיילדות וגניקולוגיה, המועצה הלאומית למיילדות נאונטולוגיה וגנטיקה, מכון גרטנר, מנהלי יחידות הIVF- בארץ, וההסתדרות הרפואית. איסוף נתונים מכל מחזור הפריה חוץ גופית למסד נתונים לאומי מרכזי יאפשר זמינות ותוקף נתונים טוב יותר. המסד יסייע לקביעת מדיניות וישמש ככלי עזר לניהול ושיפור תהליכי הטיפול כולל הערכת ההשפעות קצרות הטווח וארוכות הטווח של טיפולי ההפריה החוץ גופית בישראל.

 (http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/19042012_1.aspx)

מרב גודוביץ